Hana Fiala

Odvjetnička vježbenica

T + 385 (0) 1 619 9930

hana.fiala@gamc.hr

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Republika Hrvatska (mag.iur.)

 

JEZICI

Hrvatski, engleski

Hana je 2018. godine stekla zvanje magistra prava (mag. iur.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Tijekom studija sudjelovala je na Philip C. Jessup International Law Moot Court natjecanju te je nagrađena Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu.

 

U svom radu aktivno se služi engleskim jezikom.