Ivona Anđelović

Odvjetnica
Ivona Anđelović

T + 385 (0) 1 619 9930

ivona.andelovic@gamc.hr

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

Upisana u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore

Ministarstvo Pravosuđa (Pravosudni ispit)

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska (mag.iur.)

JEZICI

Hrvatski, engleski i njemački jezik

Područja rada

  • Rješavanje sporova, arbitraža i ovrha
  • Radno pravo
  • Pravo društava i trgovačko pravo
  • Pravo tržišnog natjecanja
  • Energetika, infrastruktura i zaštita okoliša

Od početka njezine karijere, Ivona pretežito savjetuje i zastupa domaće i inozemne stranke u rješavanju sporova u raznim područjima prava, naročito u područjima radnog, građanskog i trgovačkog prava.

 

Ivona je stekla bogato iskustvo u raznim aspektima radnog prava, s naglaskom na radnopravna pitanja kod prijenosa gospodarske djelatnosti.

 

Pored navedenog, Ivona savjetuje klijente u području prava tržišnog natjecanja i energetici.