Morana Perušić

Odvjetnička vježbenica

T + 385 (0) 1 619 9930

morana.perusic@gamc.hr

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (Pravosudni ispit)

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska (mag.iur.)

JEZICI

Hrvatski, engleski, francuski i njemački jezik

Morana je 2015. godine stekla zvanje magistra prava (mag.iur.) na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Tijekom studija sudjelovala je na Price Media Law Moot Court natjecanju i Pravnoj klinici o slobodi izražavanja (Freedom  of Expression Law Clinic), za koja sudjelovanja je nagrađena Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu.

 

Stručnu praksu odradila je u organizaciji European Digital Rights u Bruxellesu, Belgija.

 

U svom radu se aktivno služi engleskim i francuskim jezikom.