Sara Opačić

Odvjetnička vježbenica

T + 385 (0) 1 619 9933

sara.opacic@gamc.hr

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (Pravosudni ispit)

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska (mag.iur.)

Karl-Franzens Universität, Pravni fakultet Graz, Republika Austrija (Erasmus program)

JEZICI

hrvatski, engleski, njemački, francuski i talijanski jezik

Sara je stekla zvanje magistra prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine.

 

Tijekom studija sudjelovala je na raznim IUC seminarima kao što su “Crime prevention through Criminal Law and Security Studies” i “EU Substantive Criminal Law and the Protection of Victims” kao i na raznim Moot Court natjecanjima, između ostalih i na ICC Moot Court natjecanju. Kao studentica Sara je radila u nekoliko odvjetničkih ureda.

 

U svom radu Sara se aktivno služi engleskim i njemačkim jezikom.

 

Timu Odvjetničkog društva Glinska & Mišković Sara se pridružila 2020. godine.