Područja rada

Ugled odvjetničkog društva Glinska & Mišković temelji se na kvalitetnom i opsežnom savjetovanju na brojnim transakcijama. Naš predan tim pruža stručnu pravnu podršku u najsloženijim prekograničnim financijskim transakcijama te savjetuje glavne tržišne sudionike u različitim industrijama, uključujući financijske institucije, korporacije i međunarodne financijske institucije.

Pružamo usluge  pravnog savjetovanja osobito u vezi s:

 • kreditima i financiranjem akvizicija
 • financiranjem i refinanciranjem
 • strukturiranim financiranjem
 • projektnim financiranjem
 • financiranjem imovine
 • sindiciranim kreditima
 • osiguranjem tražbina
 • leasing ugovorima
 • ISDA ugovorima
 • propisima o financijskim uslugama
 • pravnom usklađenosti

U sektoru nafte, plina, električne energije i obnovljivih izvora energije, naš tim pruža klijentima poslovno orijentirane i sveobuhvatne pravne savjete vezano uz razvoj projekata, istraživanje, proizvodnju, trgovinu i korištenje energije.

Pružamo pravnu podršku osobito u sljedećim područjima:

 • razvoj energetskih projekata
 • projektno financiranje
 • posebni propisi i tarife
 • projekti obnovljivih izvora energije
 • investicije u sektore nafte, plina i toplinske energije
 • infrastrukturni projekti
 • pitanja zaštite okoliša i sukladnost
 • dozvole

Naš tim savjetuje domaće i međunarodne klijente pružajući sveobuhvatne usluge u području informacijskih tehnologija i prava intelektualnog vlasništva, prateći inovacije u navedenim sektorima, uključujući:

 • licenciranje
 • registraciju i zaštitu domena
 • reklamiranje
 • zaštitu podataka
 • regulatorna pitanja
 • e-trgovinu

Naš zadatak je omogućiti klijentima bolje razumijevanje kompleksnog pravnog okvira koji regulira njihovo poslovanje. Naši odvjetnici daju jasne, pragmatične savjete koji pomažu klijentima u uspješnom vođenju posla te osiguravamo da naši klijenti posjeduju potrebne dozvole i programe sukladnosti nužne za uspješno poslovanje.

Naša područja rada osobito uključuju:

 • zastupanje u upravnim postupcima i sporovima
 • zastupanje pred državnim tijelima
 • javnu nabavu
 • javno privatna partnerstva
 • savjetovanje prilikom ocjene sukladnosti
 • postupke izdavanja dozvola i koncesija
 • sprečavanje pranja novca
 • zaštitu privatnosti

Naš izvanredan tim pruža sveobuhvatne stručne savjete i podršku klijentima koji posluju u raznim sektorima nekretnina (uključujući hotele, trgovačke centre i poslovne zgrade), osobito:

 • stjecanja i raspolaganja
 • razvojne projekte
 • projektno financiranje
 • ugovore o građenju
 • ugovore o zakupu
 • javno privatna partnerstva
 • dozvole

Naš tim za pravo društava i trgovačko pravo fokusiran je na pružanje konciznih i praktičnih savjeta klijentima, uzimajući u obzir kontekst i značajke njihovog poslovanja.

Pri tome naše klijente savjetujemo u raznim pitanjima, uključujući:

 • zajedničke pothvate i partnerstva
 • prekogranične transakcije
 • trgovačke ugovore
 • preuzimanja dioničkih društava
 • restrukturiranja i likvidacije
 • privatizacije
 • ugovore između članova društva
 • korporativno upravljanje
 • preuzimanja i spajanja
 • dubinska snimanja
 • osnivanje trgovačkih društava i pravnu podršku u njihovu poslovanju

U području prava tržišnog natjecanja, koje se značajno razvija i mijenja, pomažemo klijentima predvidjeti i izbjeći probleme s aspekta tržišnog natjecanja koji mogu nastati prilikom spajanja i preuzimanja, zajedničkih pothvata i drugih transakcija. Redovito savjetujemo privatnopravna i javnopravna tijela o pitanjima državnih potpora.

Naš tim za tržišno natjecanje pruža savjete u vezi s:

 • koncentracijama
 • zlouporabom vladajućeg položaja
 • zabranjenim sporazumima
 • franšiznim ugovorima
 • državnim potporama
 • usklađenosti s regulatornim okvirom te savjetovanjem oko down raids
 • postupcima iz područja tržišnog natjecanja

Odvjetnici u našem timu za radno pravo savjetuju oko svakodnevnih radno pravnih problema s kojima se naši klijenti susreću. Također, naš tim pronalazi kreativna rješenja za kompleksna pitanja u području radnog prava.

Naša područja rada osobito obuhvaćaju:

 • radno pravne aspekte pripajanja i spajanja, restrukturiranja i prijenosa gospodarske djelatnosti
 • ugovore o radu
 • menadžerske ugovore
 • zbrinjavanje viška radnika
 • prestanak radnog odnosa
 • interno radno pravno uređenje
 • zaštitu osobnih podataka radnika
 • pregovore i rješavanje radnih sporova

Naše odvjetničko društvo zastupa klijente iz različitih industrija, uključujući financijsku, energetsku, maloprodajnu te industriju tržišta nekretnina u brojnim sporovima.  Uz navedeno, posjedujemo i respektabilno iskustvo u međunarodnoj arbitraži.

Naš parnični tim pruža pravne usluge u sljedećim postupcima:

 • trgovačkim sporovima
 • građanskopravnim sporovima
 • radno pravnim sporovima
 • prisilnoj naplati tražbina
 • domaćoj i međunarodnoj trgovačkoj i investicijskoj arbitraži
 • mirenju te
 • priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i arbitražnih pravorijeka

Naši odvjetnici zastupaju vjerovnike u stečajnim i predstečajnim postupcima te savjetuju klijente u vezi sa  sklapanjem nagodbi i planovima restrukturiranja.

Naš rad osobito obuhvaća zastupanje u vezi sa:

 • stečajnim postupcima
 • predstečajnim postupcima
 • namirenjem vjerovnika
 • restrukturiranjima
 • nenaplativim kreditima

Naš predan tim redovito pruža sveobuhvatne pravne savjete u najznačajnijim transakcijama tržišta kapitala.

Savjetujemo klijente u širokom spektru pitanja iz tržišta kapitala, uključujući:

 • izdavanje obveznica
 • izradu prospekta
 • uvrštenje vrijednosnih papira
 • javne ponude
 • investicijske fondove
 • regulatorna pitanja
 • zastupanje pred nadležnim nadzornim tijelima

VIŠE INFORMACIJA

Kontaktirajte nas za više informacija