Aleksej Mišković

Stariji partner
Aleksej Mišković

T: + 385 (0) 1 619 9930

aleksej.miskovic@gamc.hr

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

Upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske  (pravosudni ispit)

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska

JEZICI

Hrvatski, engleski i njemački jezik

Područja rada

  • Bankarsko pravo i financiranje
  • Pravo društava i trgovačko pravo
  • Tržišta kapitala
  • Energetika, infrastruktura i zaštita okoliša
  • Rješavanje sporova, arbitraža i ovrha
  • Javno i upravno pravo
  • Informacijske tehnologije i intelektualno vlasništvo

Aleksej vodi tim koji radi na financijskim i projektnim transakcijama, kao i na M&A transakcijama te savjetuje stranke u pitanjima korporativnog financiranja i korporativnog upravljanja.

 

Redovito savjetuje međunarodne i hrvatske korporativne klijente te financijske institucije kako u prekograničnim transakcijama financiranja, tako i na međunarodnom tržištu kapitala, prvenstveno putem izdavanja obveznica.

 

Opsežno iskustvo stekao je u savjetovanju klijenata iz bankarskog i nebankarskog područja, gdje savjetuje klijente od faze osnivanja i licenciranja pa do specifičnih transakcijskih i financijskih regulatornih pitanja. Također, Aleksej zastupa klijente u raznim formalnim postupcima s bankarskim i nebankarskim regulatornim tijelima. Pored navedenog, savjetuje društva koja upravljaju investicijskim fondovima i mirovinskim fondovima u vezi pojedinih bitnih ulaganja iz njihovih portfelja.

 

Značajno iskustvo stekao je i u rješavanju sporova putem međunarodne i domaće arbitraže, te sudskih sporova.

 

Konačno, Aleksej je uključen u aktivnosti vezane za razvoj pravnog sustava i zakonodavstva iz područja prava kojima se bavi.  Tako je npr. bio član radne skupine za pravo trgovačkih društava u sklopu pregovora Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji, te je bio uključen u neke od projekata razvoja prava tržišta kapitala u susjednim jurisdikcijama financiranih od strane međunarodnih organizacija.