Marija Perušinović

Odvjetnički vježbenik

T + 385 (0) 1 619 9940

marija.perusinovic@gamc.hr

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska (mag.iur.)

JEZICI

Hrvatski, engleski

Marija je stekla zvanje magistra prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine.

 

Tijekom studija sudjelovala je na ljetnoj školi u organizaciji London School of Economics & Sveučilišta Cape Town te u „Erasmus+ Programu“ na Sveučilištu Erasmus u Rotterdamu. Kao studentica obavljala je praksu u nekoliko odvjetničkih ureda.

 

U svom radu se aktivno služi engleskim jezikom.